Lom ungdomsskule

Ikkje frå Lom ungdomsskule?

Informasjon

Abonner på denne bloggen

.


Velkomen til Lom ungdomsskule.Lom ungdomsskule har 87 elevar delt på seks klasser. Skulen har auditorium, kantine og eit datarom med 30 maskinar. Utearealet er og svært bra med ballbinge, stort plenareal og mange trivelege sitjeplassar. Alt ligg derfor godt til rette for eit godt læringsmiljø.


04.08.2014 13:55